Must-read artikelen en interviews over immigratie, integratie en islam. Slijpstenen voor de geest.

 1. 3 maart 2021
  Grenzeloze verzorgingsstaat. De gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën, door Jan van de Beek, Hans Roodenburg, Joop Hartog en Gerrit Kreffer. “Totale nettokosten over de jaren 1995-2019: € 400 miljard, evenveel als alle Nederlandse aardgasbaten.
 2. 19 april 2019 | Volkskrant
  Slachtoffers praten mondjesmaat over groepsverkrachtingen zoals die in Rotterdam: ‘Je gaat niet snitchen’.
  Daders van groepsverkrachtingen, gemiddeld rond de vijftien jaar oud, hebben relatief vaak een niet-westerse achtergrond, zegt Hendriks: Antilliaans, Surinaams, Marokkaans, Turks.
 3. 16 januari 2019 | Socialevraagstukken.nl
  Het is niet anders: etnische diversiteit hangt samen met minder cohesie in de buurt, door Roel Jennissen.
 4. 13 september 2018 | De Kanttekening
  Iedereen die zichzelf identificeert als Nederlander is autochtoon, interview met Jan van de Beek.
 5. 26 november 2017 | NU.nl
  NUcheckt: Wat krijgen asielzoekers eigenlijk?
  – ‘Vluchtelingen krijgen voorrang op een huurwoning’: Grotendeels waar.
  – ‘Asielzoekers krijgen tot 10.000 euro zakgeld om hun nieuwe huis in te richten’: Onwaar.
  – ‘Gemeenten betalen de eerste twee jaar de woninghuur voor statushouders’: Grotendeels onwaar.
  – ‘Asielzoekers krijgen 850 euro leefgeld per maand’: Onwaar.
  – ‘Asielzoekers hoeven geen zorgpremie te betalen en geen eigen risico te hebben’: Grotendeels waar.
  – ‘Twee derde van alle bijstandsuitkeringen gaat naar allochtonen’: Waar.
 6. 20 april 2017 | Telegraaf
  ‘Ernstige incidenten zwembad niet gemeld’.
  Een korte schets over de wantoestanden binnen de Haagse Gemeentebaden m.b.t allochtone bezoekers. Dit betreft o.a. hun houding, gedrag, omgangsvormen en (gebrek aan) respect.M.b.t. het Zuiderparkbad is gebleken dat al sinds de opening (in 2000) er heel veel problemen zijn met vooral allochtonen met een islamitische achtergrond. Zij domineren (en bezitten) het zwembad dusdanig dat veel medebezoekers én personeel daar ernstig onder lijden.
 7. 17 maart 2017:
  Waarom de PVV op 15 maart 2017 nog niet de grootste werd, door G.J. Mulder (zie vooral de laatste 5 alinea’s).
 8. 15 maart 2017 | NRC:
  NRC checkt: ‘In gevangenis en bijstand is 60 procent allochtoon.’
  Deze stelling is waar.
 9. 13 maart 2017 | KennisLink
  De allochtone achterban van Geert Wilders. Waarom stemmen migranten soms op nationalistische populisten? Door: Marloes van Amerom.
  Nederlanders met een migrantenachtergrond geven in interviews aan dat op de PVV stemmen voor hen geen probleem is, omdat ze zichzelf ‘gewoon’ als Nederlander zien.
 10. 4 januari 2017 | NRC
  NRC checkt: ‘Vijftig miljoen moslims accepteren geweld’ – dat blijkt te kloppen.
 11. 4 januari 2017 | Algemeen Dagblad
  ‘Het Westen moet zich veel weerbaarder opstellen.’ Interview met Ruud Koopmans.
  Van de moslims van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederland moet 45% als ‘fundamentalistisch’ worden beschouwd. Zij tolereren maar één interpretatie van de Koran en stellen die boven de Nederlandse wet. Bij deze groepen is er sprake van sterke segregratie: hun hele leven is ingericht op omgang met gelijkgezinden.
 12. 29 december 2016 | NPO
  De PVV is geen partij van ‘Boze Witte Mannen’: 5 mythes over PVV-kiezers (PVV-stemmers zijn vaker dan men denkt: (1) jong, (2) allochtoon, (3) stedeling, (4) vrouw en (5) hoogopgeleid), door @Sywert. Zie ook:
  PVV tweede partij onder Surinaamse Nederlanders.
 13. 14 december 2016 | Elsevier
  ‘Vrouwen worden verbannen uit Franse moslimwijken’
 14. 9 september 2016 | De Volkskrant
  Machtiger aan de zijlijn
  Niemand wil met hem regeren, zijn partij is wankel, het verkiezingsprogramma ‘een bierviltje’. Toch blijft de macht van Geert Wilders voelbaar, misschien wel meer dan ooit. ‘Hij laat zich niet meer in een stramien drukken.’” Door Frank Hendrickx.
 15. 1 december 2015 | Volkskrant
  Islamitische Staat is in niets strijdig met de islam, door Halim el Madkouri.
 16. 5 februari 2015 | RTL Nieuws
  Bijna 63 procent van gevangenen in Nederland is allochtoon.
 17. Maart 2014 | WZB
  Religious fundamentalism and out-group hostility among Muslims and Christians in Western Europe. Discussion paper. [PDF] Door: Ruud Koopmans.
 18. 22 februari 2014 | Volkskrant:
  Eerste kabinet-Rutte viel na verzet CDA’ers (ook bij RTL, NU.nl en AD), zie ook dit interview met Hans Hillen (februari 2017): “Het was toen een budgetair probleem en later is dat als argument gebruikt om naar een soort cordon sanitaire te komen.” Verdere duiding hiervan bij WNL.
 19. 9 december 2013 | WZB
  Islamic fundamentalism is widely spread. WZB study shows significantly high numbers amongst Europe’s Muslims. (Press release.)
 20. December 2013 | WZB:
  Fundamentalism and out-group hostility. Muslim immigrants and Christian natives in Western Europe. [PDF] Door: Ruud Koopmans.
 21. 23 oktober 2009 | Telegraph
  Labour wanted mass immigration to make UK more multicultural, says former adviser
 22. 18 augustus 2006 | Trouw
  De gematigde islam bestaat niet, door Anne-Marie Delcambre.
 23. 4 december 2004 | Volkskrant
  Groep ziet verkrachting als vermaak.
  “Eenderde van alle zedendelicten door jongeren betreft een groepsverkrachting. Daders zijn gemiddeld 14 jaar en vaak allochtoon. Groepsverkrachtingen zijn voor hen een bron van vermaak.”
 24. 13 oktober 2003 | Volkskrant
  ‘Nederlandse vrouw is de hoer.’
  Jan Hendriks, psycholoog, pedagoog en gespecialiseerd in jonge daders, noemt als belangrijke oorzaak voor de aanrandingen het verwrongen vrouwbeeld dat bij jonge zedendelinquenten een rol speelt. Zeker bij allochtone aanranders. (…) Hendriks: ‘In de islamitische samenleving blijven vrouwen veelal op de achtergrond, ze zijn tweederangs en worden niet geacht hun lichaam te tonen.’ (…) ‘Nederlandse vrouwen zijn de hoer. Ze gaan makkelijker om met hun lichaam. De Marokkaanse jongeren ontgaan de subtielere omgangsvormen die in de Nederlandse samenleving gelden.’ (…) Die jongens krijgen thuis meestal geen seksuele voorlichting, stelt Hendriks. (…) Daar komt bij dat die jongens, vaak onbewust, het negatieve vrouwbeeld van thuis krijgen opgedrongen. Hendriks: ‘Marokkaanse vaders zeggen niet expliciet: Nederlandse meisjes zijn sletten, dus pak ze maar. Toch proef je dat er onderhuids weinig respect is voor Nederlandse vrouwen.’
 25. 30 juni 2003 | CPB
  Immigratie is niet effectief tegen vergrijzing. Engelse versie: Labour immigration will not solve the Dutch ageing problem, but can be useful for other countries, aldus het rapport Immigration and the Dutch economy, van het Centraal Planbureau (CPB). Auteurs Hans Roodenburg, Rob Euwals en Harry ter Rele. Hier de PDF.
  Zie ook dit artikel uit de Volkskrant (2000): Immigratie stopt vergrijzing niet. “Als migratie de vergrijzing moet opvangen, telt Nederland aan het eind van de eeuw 50 miljoen inwoners.
 26. 22 december 2001 | Volkskrant
  Nog geen twee turven en nu al verdacht van verkrachting.
  Gemiddeld kennen groepsverkrachtingen zes tot tien daders en medeplichtigen. Hun profiel is de laatste acht jaar vrijwel niet veranderd, zeggen alle betrokkenen. Veruit de meeste aangiften worden gedaan tegen allochtonen. Marokkanen zijn nog steeds duidelijk oververtegenwoordigd bij alle zwembadincidenten.
  Autochtone deelnemers aan groepsverkrachtingen zijn uiterst zeldzaam. ‘Blanke jongens zijn soloverkrachters’.
 27. februari 2000 | NIDI
  Migratie GEEN remedie tegen vergrijzing, door: Evert van Imhoff en Nico van Nimwegen.
 28. 30 juni 1998 | NRC
  Lik-op-stuk bij seksueel wangedrag jongeren in zwembaden Rotterdam.
  Drie tot vijf jongens worden elke week bij het zwem- en recreatieparadijs Tropicana aan de Rotterdamse Maasboulevard buiten de deur gezet omdat ze over de schreef zijn gegaan. “In 98% van deze gevallen gaat het om allochtone jongeren”, aldus directeur Frank Blom van Tropicana, dat jaarlijks zo’n 400.000 bezoekers trekt. Allochtoon betekent in de meeste gevallen van Turkse of Marokkaaanse afkomst.
 29. 20 juni 1998 | Trouw
  Op vrijdagavond is de lol eraf.
  Vorig jaar zomer was de zwarte lijst van De Meerkamp aangegroeid tot 77 namen van jongens die het zwembad niet meer in mochten, omdat ze meisjes hadden betast in hun kruis of op hun borsten of agressief waren geweest. De meesten van hen kwamen uit Amsterdam en waren van Marokkaanse komaf.
  Ook in andere zwembaden hebben Marokkaanse jongens intussen een bedenkelijke reputatie opgebouwd. “Over het algemeen zijn het Marokkaanse jongens die de meeste overlast veroorzaken”, zegt adjunct-directeur André Timmerman van Sportfondsen Nederland, de instelling die een honderdtal zwembaden exploiteert.
 30. 27 juli 1996 | Trouw
  In Nederland mag je met vrouwen doen wat je wilt.
  Marokkaanse tieners in stadsdeel de Baarsjes beroven bejaarde autochtone vrouwen. Bij een Marokkaanse zou ik dat nooit doen, voor haar heb ik respect geleerd, zegt een dertienjarige dader.
 31. 27 juli 1996 | Trouw
  Driekwart van verkrachters in grote steden is allochtoon.

Reacties