Er valt een leeftijd te bereiken
waarop niemand
je meer een gevoel van
onvolwassenheid in kan boezemen

zoek die leeftijd

Reacties