Hier vindt u een (lichtelijk) geannoteerde bibliografie van prof. dr. Hans Jansen, de befaamde Nederlandse arabist. Dit is het meest complete overzicht dat op één pagina te vinden is. Omdat hij niet op alle boeken met dezelfde naam op de cover staat, en men dus bij Bol en andere webwinkels onder verschillende auteursnamen moet zoeken (Hans Jansen, H. Jansen, J.J.G. Jansen, etc.), zijn linkjes ingevoegd naar de relevante productpagina’s. Als er meerdere drukken of vertalingen zijn wordt dat ook aangegeven.

Bij elke titel wordt, voor zover bekend, de naam waaronder de titel is gepubliceerd, het jaar van verschijning, de uitgever en het aantal pagina’s vermeld. Extra informatie over bijvoorbeeld de inhoud of eerdere dan wel herdrukken staat cursief.
Nota bene:
het aantal opgegeven pagina’s is een benadering.

Deze bibliografie streeft naar compleetheid, maar kan die niet claimen.

 • The interpretation of the Koran in modern Egypt (als J.J.G. Jansen)
  (1974) E.J. Brill | 116 pagina’s.
  Verkrijgbaar via Amazon.com.
  Dit was zijn proefschrift. 
 • The Neglected Duty: The creed of Sadat’s assassins and Islamic resurgence in the Middle East (als Johannes J.G. Jansen)
  (1986) Macmillan | 246 pagina’s
  De oorspronkelijke versie uit 1986 is verkrijgbaar via Amazon.com.
  Een herdruk uit 2013 (verschenen bij de RVP Press) is verkrijgbaar via Bol en bevat een (enigszins gewijzigde) vertaling en facsimile van het pamflet ‘Al-Farida al-Gha’ibah’ van Muhammad Abd al-Salam Faraj, en een nieuw voorwoord.
  Koop bij bol.com
 • Inleiding tot de Islam (als J.J.G. Jansen)
  (1987) Coutinho | 190 pagina’s
  Koop bij bol.com
  Hiervan verscheen in 1998 een herziene versie.
 • De Koran. Uit het Arabisch vertaald door prof. dr. J.H. Kramers (bewerkt door drs. Asad Jaber & dr. Johannes J.G. Jansen)
  (1992)
 • The dual nature of Islamic fundamentalism (als Johannes J.G. Jansen)
  (1997) C. Hurst & Co | 224 pagina’s
  Via Bol.com zijn er twee versies verkrijgbaar.
  Uitgeverij: C. Hurst | €32,99:
  Koop bij bol.com
  Uitgeverij: Cornell | €66,99:
  Koop bij bol.com
 • Nieuwe inleiding tot de islam (als J.J.G. Jansen)
  (1998) Coutinho | 280 pagina’s.
  Dit is een herziene versie van het in 1987 verschenen origineel.
  Koop bij bol.com
 • Het nut van God (als Hans Jansen)
  (2001) Arbeiderspers | 280 pagina’s
  Hiervan verscheen in 2012 een herziene versie.
  Koop bij bol.com
 • God heeft gezegd: terreur, tolerantie en de onvoltooide modernisering van de islam (als Hans Jansen)
  (2003) Augustus | 109 pagina’s.
  Koop bij bol.com
 • De radicaal-islamitische ideologie: Van Ibn Taymiyya tot Osama ben Laden (als Johannes J.G. Jansen)
  (2004) Universiteit Utrecht | 32 pagina’s
  Oratie uitgesproken op dinsdag 3 februari 2004 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Deze druk verscheen in een (genummerde) oplage van 300 exemplaren.
  Koop bij bol.com
 • De historische Mohammed: de Mekkaanse verhalen (als Hans Jansen)
  (2005) Arbeiderspers | 234 pagina’s
  Koop bij bol.com
  Deze titel verscheen ook als paperback:
  Koop bij bol.com
 • De historische Mohammed: de verhalen uit Medina (als Hans Jansen)
  (2007) Arbeiderspers | 312 pagina’s
  Koop bij bol.com
  De twee hierboven genoemde delen van Jansen’s kritische Mohammed-biografie zijn in het Duits én in het Engels vertaald en in beide gevallen als één titel verschenen.
  De Duitse versie is verkrijgbaar via Bol.com en telt 490 pagina’s.

  Koop bij bol.com
  De Engelse versie, verkrijgbaar via Amazon.com (sinds begin ’17 niet bestelbaar), is verschenen bij uitgeverij Prometheus en telt 500 pagina’s.
 • Bombrieven. Een vrijmoedige correspondentie over Allah en Mohammed, democratie en sharia (als Hans Jansen)
  (2008) Van Praag | 232 pagina’s
  Dit is een briefwisseling met Abdul-Jabbar van de Ven
  Koop bij bol.com
 • Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten (als Hans Jansen)
  (2008) Van Praag | 199 pagina’s
  Koop bij bol.com
 • Zelf Koranlezen (als Hans Jansen)
  (2008) Arbeiderspers | 232 pagina’s
  Koop bij bol.com
 • Eindstrijd. De finale clash tussen het liberale Westen en een traditionele islam (als Hans Jansen)
  (2009) Van Praag | 392 pagina’s
  Dit is een essaybundel waarvan Hans Jansen in samenwerking met Bert Snel de redactie verzorgde.
  Koop bij bol.com
 • Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden! Het ware verhaal van de kruistochten (als Hans Jansen)
  (2011) Van Praag | 320  pagina’s
  Koop bij bol.com
 • Het nut van God (als Hans Jansen)
  (2012) Van Praag | 350 pagina’s
  Dit is een herziene en uitgebreide versie van het in 2001 verschenen origineel. Deze versie heeft een nieuw voorwoord.
  Koop hier de editie uit 2012
 • De dikke Jansen (als Hans Jansen)
  (2019) Van Praag | 182 pagina’s [moet nog uitkomen]
  Koop bij bol.com

Van Hans Jansen verschenen ook drie hoorcollege’s:

 • Islam: een hoorcollege over de islamitische godsdienst en cultuur
  (als Hans Jansen)
  (2005) Home Academy (audio-cd) | 3u 52 min
  Dit hoorcollege is verkrijgbaar via Home Academy.
  Koop bij bol.com
 • Mohammed: een hoorcollege over de profeet van de islam (als Hans Jansen)
  (2007) Home Academy | 4u 13 min
  Dit hoorcollege is verkrijgbaar via Home Academy.
  Koop bij bol.com
 • Grondlegger van de islam: een introductie op het hoorcollege Mohammed (als Hans Jansen)
  (2008) Home Academy | 60 min
  Dit hoorcollege is verkrijgbaar via Home Academy.

Overige print-publicaties:

 • De onzichtbare ayatollah, door Carel Brendel.
  (2010) Van Praag | 248 pagina’s
  Hans Jansen schreef een dertig-pagina’s tellend essay over zijn rol in het eerste proces tegen Geert Wilders.
  Koop bij bol.com
 • Islam in Paradiso: vier opstellen
  (1985) Wereldvenster | 108 pagina’s
  Dit boekje bevat vijf stukken: één artikel van J.D.J. Waardenburg, één artikel van Jan Brugman, één artikel van W. Jansen. Hans Jansen schreef Islamitisch activisme (13 pagina’s) en Appendix: Het recht van de sterkste – de achtergronden van het moderne moslimse fundamentalisme (11 pagina’s), beide gaan over het islamitische pamflet ‘De vergeten plicht,’ waar ook Hans Jansen’s tweede boek (The Neglected Duty) over gaat.
  Koop bij bol.com

Relevante links:

De bibliografie van Hans Jansen op Wikipedia.
De Nederlandstalige bibliografie van Hans Jansen op zijn eigen site.
De Engelstalige bibliografie van Hans Jansen op zijn eigen site.

Reacties