§96
‘In hoc signo vinces.’ – (…) Maar laten we niet aan het gissen slaan, maar eerst toezien dat Europa inhaalt wat in India, onder het volk van de denkers, al enige millenia geleden is uitgevoerd als een gebod van het denken! Er zijn nu misschien tien tot twintig miljoen mensen onder de verschillende volken van Europa die niet meer ‘in God geloven’,- is het teveel gevraagd dat die elkaar een teken geven? Zodra zij elkaar in deze zin leren kennen, zullen zij meteen een macht in Europa zijn en, gelukkigerwijze, een macht tussen de volkeren! Tussen de standen! Tussen arm en rijk! Tussen bevelenden en onderworpenen! Tussen de onrustigste en de rustigste, geruststellendste mensen!

Uit: Morgenrood: Gedachten over de morele vooroordelen – Friedrich W. Nietzsche. Vert. Pé Hawinkels, herzien door: Michiel van Nieuwstadt. Amsterdam: Arbeiderspers (1998).

Reacties