Hieronder treft u zowel arabisten (kenners van de Arabische wereld, cultuur en taal) als islamologen (kenners van de islam, de islamitische wetten, de islamitische wereld / cultuur / geschiedenis / filosofie).

Allan, Machteld
Bio: Machteld Allan is historicus en Arabist. Zij schrijft een proefschrift over Ibn Taymiyya en doceert rechtsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Boeken:
Bid, vecht en heers. Regeren in overeenstemming met Allahs wet ter hervorming van de herder en de kudde. Uit het Arabisch vertaald en ingeleid door Machteld Allan. Met een voorwoord van Ayaan Hirsi Ali. (2019).
– Reishandboek. Jordanië en Syrië. (1996)
– Gesprekken met tijdreizigers. [met René Moerland] (1993)
Zie ook: interview met Allan in Elsevier; interview met Allan in de Telegraaf, artikelen die Allan schreef voor de Groene Amsterdammer, artikelen die Allan schreef voor verenoflood.nl, artikelen die Allan schreef voor de Volkskrant, Machteld Allan op Twitter.

Brugman, Jan (1923 – 2004)
Bio: Brugman was emeritus hoogleraar Arabische taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hans Jansen over Brugman: “De generatie van Arabisten waar ik toe behoor staat bij hem in het krijt omdat hij ons ervan heeft weten te overtuigen dat voor een hedendaags Arabist het beheersen van alfabet en grammatica en het lezen van zo nu en dan een stukje Arabische niet voldoende is, en dat Arabische boeken gewoon als boeken gelezen moeten en kunnen worden, precies zoals boeken in andere talen.” (Uit: De radicaal-islamitische ideologie. Oratie.)
Boeken:
Het lot der Saracenen. [Hollands Maandblad-reeks] (2008) *
Het raadsel van de multicultuur. Essays over islam en integratie. (1998) *
Zuilen van de islam. Opstellen over de islam, de Arabieren en de Arabische literatuur. (1985, 1991) *
Islam in Paradiso. Vier opstellen. (1985) [met J.D.J. Waardenburg en Hans Jansen]
– De betekenis van het mohammedaanse recht in het hedendaags Egypte. (Proefschrift) (1960)
Zie ook: Ischa Meijer interviewde hem over zijn boek De zuilen van de islam; een In memoriam door J.J. Peereboom. Via deze artikelen-bibliografie op DBNL kun je de meeste van Brugmans stukken digitaal lezen.

* In dit overzicht wordt duidelijk welke hoofdstukken in deze drie artikelbundels in meerdere bundels staan.

Jansen, Hans (1942 – 2015)
Bio: De in Iran geboren Nederlandse rechtsgeleerde, filosoof en dichter, Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap en Wetenschappelijk Directeur van het Instituut voor Metajuridica bij de Universiteit Leiden, Afshin Ellian, zei het volgende over Jansen: “Wat we niet moeten vergeten, is dat Hans Jansen één van de grootste arabisten en islamologen uit de 20e eeuw is. Uit Nederland. Waarom? Hij heeft 17 boeken geschreven, ik ken weinig arabisten en islamologen die 17 boeken schreven. Hij heeft meegewerkt aan een vertaling van de Koran, dus een moslim in Nederland moet ontzettend blij zijn met Hans Jansen. Hij heeft honderden publicaties op zijn naam staan. Dus zijn overlijden is een groot gemis voor opiniërend Nederland, maar ook voor de wetenschap.” Jansen’s Engelstalige werken staan in hoog aanzien en worden tot de dag van vandaag wereldwijd aangehaald en geciteerd.
Boeken: zie zijn bibliografie.
Zie ook: zijn eigen website,

Kurpershoek, Marcel (1949)
Bio: Getrouwd met Betsy Udink.
Boeken:
Onzalig Jeruzalem. (1996)
Wie luidt de doodsklok over de Arabieren? (2003)
– Arabia of the Bedouins (2001, vert. Paul Vincent)
Het woeste Arabië. (2005) (Gecombineerde heruitgave van Diep in Arabië (1992, 1993) en De laatste bedoeïen (1995) aangevuld met een speciaal voor dit boek geschreven voorwoord.)
De Tragopan van Kohistan. Over klimmen, geloof en de Great Game. (2007)
In limbo. Op de grens van het Midden-Oosten. (2008)
Volg de wolken. Met Xenophon door het Turkse oosten (2010)
Zie ook: zijn bio op DBNL; het artikel over hem op Wikipedia; recensie van De Tragopan van Kohistan door Martin Sommer.

Leemhuis, Fred
Bio: sinds 2003 bijzonder hoogleraar in de islam met speciale aandacht voor de Koranwetenschappen, bij de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Doceerde daarvoor Arabisch aan de RUG. Hij woonde twee keer 4 jaar in Egypte als directeur van het Nederlands Instituut in Caïro (Hans Jansen had die functie ook). In 1989 publiceerde hij een vertaling (‘weergave’) van de Koran die ter goedkeuring werd voorgelegd aan de prominente Al-Ashar Universiteit in Caïro. Het betreft een spiegelvertaling met de Arabische tekst naast de Nederlandse.
Boeken: De Koran. Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands.
Zie ook: zijn cv op de site van de RUG.

Luyendijk, Joris (1971)
Bio: studeerde o.a. bij Hans Jansen (die dan ook in de Verantwoording van Sluier wordt bedankt).
Boeken:
Een goede man slaat soms zijn vrouw. (1998)
Een tipje van de sluier: islam voor beginners. (2001)
Het zijn net mensen: beelden uit het Midden-Oosten. (2006)
Zie ook: …

Raven, Wim (1947)
Bio: gepensioneerd arabist. Gaf les aan universiteiten in Amsterdam, Frankfurt en Marburg. Onderstaande vertalingen worden zeer vaak gebruikt.
Boeken:
Het leven van Mohammed. (1980); *
Leidraad voor het leven. De tradities van de profeet Mohammed. (1997) **
* Bloemlezing uit en vertaling van Ibn Ishaq’s biografie van Mohammed.
** Bloemlezing uit en vertaling van de twee meest gezaghebbende hadith-verzamelingen: Al-Bukhari en Muslim (beide verzamelingen zijn sahih).
Zie ook: zijn bio op de site van de Universiteit Leiden; zijn blog.

Rooy, Wim van (1947)
Bio: Van Rooy las meer dan 1000 boeken over de islam en de islamitische wereld, waaronder de uitgebreide hadith-verzamelingen, en publiceerde er zelf drie. Van Rooy is kritisch op de islam en sceptisch over hervorming daarvan, en laat dat zowel in zijn essays, boeken en interviews merken. Essayistische schrijfstijl.
Boeken:
De malaise van de multiculturaliteit. (2008)
De islam. Kritische essays over een politieke religie. (2010) [Van Rooy was – samen met zijn zoon Sam van Rooy – auteur, samensteller en redacteur]
Waarover men niet spreekt. Bezonken gedachten over postmodernisme, Europa, islam (2015)
Vademecum van de islam. De islam in 400 begrippen. (2016) [Van Rooy was mede-auteur en samensteller]
Zie ook:

Snouck Hurgronje, Christiaan (1857 – 1936)
Bio: legendarische Nederlandse arabist, politiek adviseur, islamoloog en avonturier. ” Eigenlijk zijn alle Arabisten in Nederland leerlingen van een leerling van Snouck,” aldus Hans Jansen. Hij “werkte zestien uur per dag en schreef in negentien talen.” Snoeck Hurgronje deed onderzoek in Mekka, een stad die verboden is voor niet-moslims. Om er toch te mogen komen bekeerde hij zich tot de islam en liet hij zich besnijden. Woonde en onderzocht ook in Nederlands-Indië, werd uiteindelijk hoogleraar in Leiden waar hij ook een Saoedische prins ontving.
Boeken:
O.a.:
Mekka in de tweede helft van de negentiende eeuw; schetsen uit het dagelijks leven (2007)
Nederland en de islam. Vier voordrachten (1911).
Zie ook: …

Udink, Betsy (1951)
Bio: Nederlandse journaliste en begaafd schrijfster. Getrouwd met Marcel Kurpershoek (zie hierboven) en reisde als diplomatenvrouw met hem de islamitische wereld door.
Boeken: Udink schreef vier boeken die direct met de islam / islamitische wereld te maken hebben.
Achter Mekka. (1990) [over Saoedi-Arabië]
Allah & Eva. (2006) [over Pakistan]
In Koerdische kringen. (2010) *
Meisjes van Atatürk, zonen van de Sultan. (2015) [over Turkije
* over Udinks “sympathieën en antipathieën voor de zaak van de Iraakse Koerden van de afgelopen zesendertig jaar, en haar groeiende haat voor Saddam Hussein en zijn regime.”
* over de bevolking, cultuur en taal van Turkije.
Zie ook: haar bio op de site van Atlas/Contact.

Zeegers, Maarten (1982)
Bio: journalist en schrijver die een MA Arabisch heeft en twee jaar islamitisch recht in Damascus (Syrië) studeerde. Werd in Nederland bekend na de undercover-actie die leidde tot de publicatie van Ik was een van hen.
Boeken:
Wij zijn Arabieren. Portret van ondoordringbaar Syrië. (2012)
Ik was een van hen. Drie jaar undercover onder moslims. (2017)
Zie ook: zijn eigen website, waarom Afshin Ellian vindt dat iedereen Ik was een van hen moet lezen.

Handige linkjes:
– Een lijst van Nederlandse Koran-vertalingen.